Biz sizi arayalm

EKŞİ YONCA

 

EKŞİ YONCA

EKŞİ YONCA

MAKALELER

Ana Sayfa   |  Bitki Sözlüğü   |  Bitki Sözlüğü-E   |  EKŞİ YONCA

EKŞİ YONCA

 

EKŞİ YONCA
 
 
Latincesi:oxalis acetosella.
Kullanıldığ ı Yer ler :
 
Dahilen: Ekşi yonca taze olar ak kullanılır, ağır olmayan kar aciğer ve sindirim sistemi hastalıklarında yar dımcı olur, mide ekşimesini önler, mideyi güçlendirir, idr arı
artırır, sarılıkta, böbr ek iltihabını gider mede, derideki çıbanların tedavisinde ve bağır sak kurtlarını dökmek için kullanılır, aybaşı düzensizliklerini önler, aybaşı
ağrılarını giderir, başlangıç halindeki mide kanserine ve kanserimsi şişlikler e çok iyi gelir. Bu gibi haller de her saat başı 3-5 damla taze sıkılmış yonca suyu çay veya su
içerisinde içilir. Par kinson hastalığının tedavisinde yoncanın sıkılması ile elde edilen su saat başı 3-5 damla civan per çemi çayı içerisine damlatılar ak içilir.
Kullanılışı; 1 bar dak kaynar suya, 1 tatlı kaşığı taze ekşi yonca yapr ak ve çiçeği konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bar dak içilir.
 
 
Har icen: Ekşi yonca eziler ek mer hem haline getirilir bu mer hem deri hastalıklarına iyi gelir. Kanserimsi şişlikler de ekşi yonca sıkılır, elde edilen su hastalıklı bölgeye sürülür, kompr es yapılır, sırt kemiğine ovalanar ak sürülür. Dıştan kullanılacak miktar bile dahilen kullanılan miktarı geçmemelidir.