Biz sizi arayalım

Uyku Sorunları Uyku Sorunları Bitkisel Tedavisi ve Bitkisel Kürü

 

Uyku Sorunları Uyku Sorunları Bitkisel Tedavisi ve Bitkisel Kürü

Uyku Sorunları Uyku Sorunları Bitkisel Tedavisi ve Bitkisel KürüUyku Sorunları

Uyku Sorunları

Uyku Sorunları

Toplam (0 ) ürün. Görüntülenen ( 0 ) ürün

Uyku Sorunları

 

 

UYKU ve UYKU BOZUKLUKLARI NEDİR?

Uyku, "gün boyu yorulan ve yıpranan sinir sisteminin onarıma alındığı, gün içinde edinilen bilgilerin ayıklanıp depolandığı, dış uyaranlara açık ve bireyin gelişimiyle ilgili işlevsel bir süreç" olarak tanımlanabilir. 

Uykuda neler oluyor?

Uyku sağlığımız açısından yemek içmek kadar önemli bir olaydır. Sinir sisteminde biriken toksik atıklar uykuyu meydana getirir. Uyku, bu toksik maddelerin vücuttan atılmasını ve dinlenmeyi sağlar. Yeniden enerjik olmamızı sağlayan, dinlendirici, bedensel ve ruhsal yorgunlukları giderici bir ihtiyaçtır. Uyku anında Kalp atımları, Solunum sayısı, İç organların çalışması azalır. Tansiyon, Vücut sıcaklığı düşer. Sinir sistemi ve duyu organları dinlenir. Yorgunluk, bünyenin direncini azaltır.

Uykunun işlevleri nelerdir?

Uykunun vücudu dinlendirme ve ertesi güne hazırlama görevinin yanında enerji tasarrufu, hücrelerin yenilenmesi, hafıza, büyüme (büyüme hormonu en çok uykuda salgılanır ve çocuklarda büyümeyi sağlar),  organizmanın onarımı, genetik hafızanın programlanması, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve kalıcı hale getirilmesi, bazı canlılarda ortama uyum sağlanması ve tehlikelerden korunma (örn. kış uykusu gibi) işlevlerinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca bağışıklık sistemimiz üzerine de etkisi vardır; kalitesiz veya yetersiz uyku sonucunda hastalıklara daha kolay yakalanırız.

Ne kadar uyumalıyız?

Normal uyku süresi, kişinin uyandığında zinde olabildiği, kendini iyi hissettiği süredir. Herkes aynı miktarda uyuyamaz. Kişiden kişiye hatta yaş dönemine göre değişir ve bu süre 4 saat ile 11 saat arasındadır.

Uyumazsak ne olur?

  • Akyuvar sayısı azalır. Vücudun hastalıklara karşı direnci düşer.
  • Kas gücü zayıflar.
  • Psikiyatrik hastalıklara olan direnç azalır
  • Nefes alış veriş ritmi bozulur.
  • Kan şekeri dengesi bozulur.
  • Görme ve konuşma bozuklukları başlar.
  • Vücut ısısı düşer.
  • Stres hormonu salgılanır. Sinirlilik, tahammülsüzlük olur.
  • Unutkanlık başgösterir.

Ergenlikte ne tür uyku sorunları görülebilir? 

Uyku bozuklukları arasında; 
 
  I- Uykusuzluk (insomnialar), 
 II- Aşırı uyuma (hipersomnialar), 
III- Uykuda görülen çeşitli sorunlar (parasomnialar) ve 
IV- Uykuyla ilişkili hareket bozuklukları sayılabilir. 

I- İnsomnialar (Uykusuzluk) : 

Uykunun kalite ve miktarının yetersiz olması olarak tanımlanır. Uyku yakınmaları arasında en sık görülen insomniadır. Kişi süre olarak yeterli bir dönemi uykuda geçirmiş olmasına karşın, yine de kendini uyuyamamış hissediyorsa da insomnia olarak ifade edilebilir. Uyku için yeterli zaman ve fırsat olmasına rağmen, uykuya başlamada, süresinde ve bütünlüğünde tekrarlayıcı güçlükler yaşanması ve bunların gündüz işlevlerinde bozulmaya yol açması ile tanı konur. Bu bireyler uykuya dalmada güçlük, uykudan sık uyanmalar, gece uyanmaları sonrasında tekrar uykuya geçişte güçlük ve sabah erken uyanma yakınmaları gösterebilirler. 
 
1. Uyumsal (akut) insomnia: Genellikle geçicidir ve çeşitli stres etkenleriyle ilişkilidir. 
 
2. İdiyopatik insomnia: Erken çocukluk döneminde başlayan, yaşam boyu süren ve tedaviye dirençli bir durumdur. 
 
3. Psikofizyolojik insomnia (Koşullandırılmış insomnia) : Kronik insomniaların önemli bir bölümü olup, temel özelliği artmış uyarılmışlık durumu ve uykuyu engelleyen öğrenilmiş düşünce şemalarıdır. 
 
4. Psikiyatrik bozukluklara bağlı insomnia. 
 
5. İlaç ya da maddeye bağlı insomnia. 
 
6. Yetersiz uyku hijyeni: Uyku ortamının ses, ışık, sıcaklık, vb. unsurlarının uykuya elverişli olmaması ve düzenli bir uyku alışkanlığı edinmeme ile görülür. 
 
7. Tıbbi duruma bağlı insomnia. 

II- Hipersomnia (Aşırı uyuma) : 

Normal koşullarda, gün içinde uyanıklık dönemlerinde uyanık kalmada güçlük ve istemsiz uyuklamalar olarak tanımlanır. Hipersomniaye kansızlık, tiroid bezi hormonu yetersizliği (hipotiroidi), depresyon, uyku apnesi (uykuda solunumun geçici sürelerle durması) gibi nedenler sebep olabilir. 
 
1. Periyodik hipersomnia: Ergenlik döneminde başlayan haftalık ya da aylık aralarla, tekrarlayıcı hipersomnia ataklarının ortaya çıkması ile nadir görülen bir bozukluktur. İki alt tipi vardır:
   a) Kleine-Levin sendromu 
   b) Menstrüasyon ile ilişkili hipersomnia 
 
2. Narkolepsi : Uyku-uyanıklık geçişi sırasında da uyku paralizisi (felci), gündüz uyku atakları ve aniden yığılma (katapleksi), uykuya dalma (hipnogojik) veya uykudan uyanma (hipnopompik) sırasında görülen halüsinasyonlarla karekterize bir bozukluktur. 

III- Parasomnialar :

Genellikle çocukluk çağında görülen, uyku sırasında ortaya çıkan istemsiz fiziksel ve davranışsal olayları içeren bir grup uyku bozukluğudur. 
 
1. Uykuda korku bozukluğu (pavor nokturnus) : Çığlık atma ve ağlama ile birlikte yoğun korku, fiziksel (ör, solunumun hızlanması, terleme gibi) ve davranışsal değişikliklerin olduğu yavaş dalga uykusu sırasında uyanmayla ayırt edilen bir bozukluktur. Genellikle sabahları hatırlanmaz. 
 
2. Uyurgezerlik (Somnambulizm) : Uykuda yürüme ile sonuçlanan ve yavaş dalga uykuda başlayan bir seri karmaşık davranışlar ile ayırt edilir. 
 
3. Kabus bozukluğu : Genellikle REM döneminde (Hızlı göz hareketlerinin olduğu, rüya görülen evre) ve uykunun ikinci yarısında, bir dış uyaran olmaksızın uyanmaya yol açan, korkutucu rüyalar ile karekterizedir. 
 
4. Uyku enürezisi : Uyku esnasında tekrarlayıcı, istem dışı idrar kaçırmaları ile karekterizedir ve genelde gecenin ilk üçte birinde görülür. Çocukluk çağında yaygın görülmektedir. Fakat dikkat bozukluğu olanlarda ergenlik yaşlarında da görülebilir. Öncelikle idrar kontrolünü bozan olası tıbbi sebepler (ör, vesiküloüretral reflü, idrar yolları enfeksiyonları, vb.) araştırılır. 

IV- Uykuyla ilişkili hareket bozuklukları :

Bu grup bozukluk arasında huzursuz bacak sendromu, ataklarla gelen, kol ve bacaklarda (periyodik ekstremite) hareket bozukluğu, uykuda diş gıcırdatma (uyku bruksizmi) ve ritmik hareket bozukluğu sayılabilir 
 
1. Huzursuz bacak sendromu: Genellikle uykuya dalmadan önce başlayan, kol ve  bacakları hareket ettirme ihtiyacına sebep olan, bacaklarda rahatsızıklık verici duyumsal yakınmalar ile ilgili bir bozukluktur. Bu kişilerin bacaklarında istemsiz kasılma ve atmalar (myoklonus) sık görülür. Önemli bir neden olarak demir eksikliği anemisi öne sürülmektedir. 
 
2. Uykuda diş gıcırdatma (Uyku bruksizmi) : Uyku esnasında dişlerin sıkılması ve sürtülmesi, gıcırdatılması ile karekterize bir hareket bozukluğudur. Genel toplumda %5 civarında, gençlerde daha sık görülür ve yaşla azalır. Uyku bölünmeleri, dişlerde hasar, çene ağrıları ve eklem sorunlarına yol açabilir. 

Sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerekir? 

* Gün içinde düzenli ve etkin fiziksel aktivite ve egzersiz yapmaya çalışın. 20-30 dakikalık tempolu yürüyüş yapmak bile uykuya geçişi kolaylaştırabilir.  
 
* Öğleden sonrası kısa şekerlemeler iyi gelebilir. Özellikle yaz günlerinde 45 dakikalık öğlen uykularının yararlı olduğu belirtilmektedir. 
 
* Gün ışığından yararlanmaya önem verin. Bedenimizin günlük ritmi ve iç saatimiz gün ışığına göre programlanır. Gittikçe geç saatte yatmak ve geç kalkmak gün ışığından yararlanmayı azalttığından günlük ritmimiz kayar. 
 
* Çay ve kahve (kafein) tüketiminize dikkat edin. 
 
* Sigara tüketimi uyarıcı etki yapar ve bu sebeple uykuyu bozabilir. 
 
* Günlük uyku düzeniniz olsun. Hergün aynı saatlerde yatağa giderseniz uykuya dalmanız, sürdürmeniz ve sabah dinlenmiş olarak uyanmanız daha kolay olur. 
 
* Odanın sıcaklığına ve havalandırılmasına dikkat edin. Aşırı sıcak veya soğuk bir ortam ya da oksijeni azalmış bir odada kaliteli uyku uyumak güçtür.
 
* Yatak, yastık ve nevresimlerinize dikkat edin. Rahat edebileceğiniz yeterli genişlikte ve terletmeyen bir yatak, beden sıcaklığını uygun düzeyde tutan bir örtü, boynu ağrıtmayan bir yastık uyku kalitesi için gereklidir.
 
* Uyarıcı ışıkları azaltın. Yanıp sönen lambalar, gözünüze doğrudan gelen sokak ışıkları, kırmızı ışık uykuyu azaltabilirken, sarı ve mavi ışık uykuyu artırabilir.
 
* Gürültüyü azaltın. Televizyon, trafik sesleri, saat tiktakları bazı kişilerin uykuya dalmasını güçleştirir. Yağmur, dalga, şelale sesleri gibi fon müzikleri bazı kişilerin uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. 
 
* Yatak odasını yalnızca uyumak için kullanın. Yatak odasında televizyon seyretmek, çalışmak gibi aktiviteler uykuyu olumsuz etkileyebilir. 
 
* Uykunuz gelmeden yatağa gitmemeye de dikkat edin. Bir süredir uykusuzluk çekiyorsanız ve diğer yöntemleri de uyguladıysanız, kendinizi zorlamayın. Çünkü bu uyku sorunu yaşadığınıza dair olumsuz bilişsel şemalarınızı pekiştirecektir. 
 
* Uykudan önce uyku verici besinler ılık süt, yoğurt, papatya çayı, muz gibi tüketebilirsiniz.
 
* Gevşeme egzersizlerini öğrenin.

EN ÇOK SATILAN


Dioxtea Çayı

170.00 TL

Dioxtea Çayı

İndirim Blue Drops Bayan Damla

59.00 TL

Blue Drops Bayan Damla

İndirim HerbalGold Sarı Kantaron Ekstrakt 60 Kapsül

109.00 TL

HerbalGold Sarı Kantaron Ekstrakt 60 Kapsül

Balen For Woman Bitkisel Karışım 120 Kapsül

83.00 TL

Balen For Woman Bitkisel Karışım 120 Kapsül

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER


İndirim HerbalFarma Pastoris 120 Kapsülü 109

99.00 TL

HerbalFarma Pastoris 120 Kapsülü

İndirim Balen Zeytin Yaprağı Ekstraktı 58

55.00 TL

Balen Zeytin Yaprağı Ekstraktı

İndirim SLiMHER Yeşilçaylı Bitkisel Karışım Tablet 100.00 TL

80.00 TL

SLiMHER Yeşilçaylı Bitkisel Karışım Tablet

İndirim HerbalFarma Salvia 120 Kapsülü 90

75.00 TL

HerbalFarma Salvia 120 Kapsülü

ÖNE ÇIKANLAR


İndirim Blue Drops Bayan Damla

59.00 TL

Blue Drops Bayan Damla

Balen Gotu Kola-At Kestanesi-Üzüm Çekirdeği-V3

74.00 TL

Balen Gotu Kola-At Kestanesi-Üzüm Çekirdeği-V3

İndirim Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis V­5

60.00 TL

Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis V­5

Balen For Woman Bitkisel Karışım 120 Kapsül

83.00 TL

Balen For Woman Bitkisel Karışım 120 Kapsül

ÖDEME BİLGİLERİ


Ödemelerinizi "Banka Havalesi" ve "Kapıda Ödeme" şeklinde yapabilirsiniz. Banka havalesi için banka hesap numaralarımız aşağıda belirtilmiştir. Kapıda ödemelerinizi anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile kapıda kredi kartı veya peşin ödeme şeklinde yapabilirsiniz.

Siparişinizi haftasonu, tatil günleri veya saat 16.00'dan sonra gerçekleştirirseniz, kargonuz bir sonraki gün anlaşmalı olduğumuz kargo firmasına teslim edilir.

BANKA HESAPLARIMIZ
FİNANSBANK

TR85 0011 1000 0000 0089 8064 28 ( Hatice ÖNCEL Adına)

DESTEK